Cháu 4 tuổi bị đám đỏ trên mặt hơn tháng nay chưa khỏi. Mong Bắc sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bsi