Cháu 4 tuổi bị đám đỏ trên mặt hơn tháng nay chưa khỏi. Mong Bắc sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bsi

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ