Bé nổi hết ở kẹt mông từ lúc 2 tháng bé k đau ăn ngủ bình thường nai bé được 8 tháng e thấy mục nổi hơi to ra xin hoi bác sĩ bé nổi như vậy là bị gì và có Sao ko