Bé sinh 10 ngày r nổi mụn nhước khắp người. Trên da đầu cũng bị nữa. Cho e hỏi vấn đề của bé có nghiêm trọng k ạ. Có tắm nước lá cho bé nhưng không đỡ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ