Cb hồ Thị Vân bé mới 1thag 16 ngày. Trước đi khám đa được bsi rạch cái mụn nhọt đã khoi được mấy ngày giờ bé lại bị sưng đỏ và có mủ. E muốn hỏi bsi giờ phải làm thế nào có mô chưa dứt điểm được cho be k
  • Bác sĩ Hoàng Công Toán


    Một số bé bị nhọt cạnh hậu môn có nguy cơ bị dò hậu môn cao, nên những bé này dc khám BS Ngoại Nhi để điều trị và theo dõi nhé mẹ, chỉ có BS trực tiếp điều trị mới tiên lượng dc nguy có dò hậu môn của Bé.

Bé e bi1 lần rồi. Rạch cách đây 11ngay giờ e thấy chỗ đó bị sưng với co mu thì có sao k bsi. M có cần nạn mù ra k bsi