Bé đi xì xẹt có nhớt lẫn máu,truoc thi1ngay be đi chỉ 2-3 lan ,2 hôm nay cứ mỗi lần bú mẹ dô là bé bi đi xì xẹt có nhớt lẫn máu ,bé K chịu nằm xuống ngủ mà cứ bắt ẵm nhưng vẫn khó chịu quấy khóc,ráng dỗ bé ngủ đặt xuống thi chỉ 5-10phut bé rặn người đỏ mặt ,rồi cứ ướt ướt khó thở, nhợt ói quấy khóc lên bắt ẵm lên vẫn khó chịu