Bsi cho e hỏi mắt bé nhà e bị sưng ntn 2 ngày nay r thì bôi gì đc ạ.
Tai bé mấy hôm trc e thấy bé gãi, đến hnay thì nốt ngứa đó chảy mủ, tai sưng như này ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ