Bác sĩ ơi tư vấn giúp cháu đc k ạ?
Bé nhà e 20 tháng, hôm trước đi khám ở Nhi bs kết luận Nhiệt miệng + sưng họng và kê đơn

Hôm sau b ý hết sốt, về quê thì thấy lợi sưng to, đỏ hơn. Phần lợi có vẻ đã sưng chườm lên phần chân răng ạ.