Bác sĩ ơi tư vấn giúp cháu đc k ạ?
Bé nhà e 20 tháng, hôm trước đi khám ở Nhi bs kết luận Nhiệt miệng + sưng họng và kê đơn

Hôm sau b ý hết sốt, về quê thì thấy lợi sưng to, đỏ hơn. Phần lợi có vẻ đã sưng chườm lên phần chân răng ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ