Bé nhà e xét nghiêm các chỉ số vàng da như hình. Mong bác sĩ xem giúp là bé bị vàng da sinh lý hay bệnh lý ạ. Xét nghiệm này là lúc Bé 28 ngày tuổi ạ. Em cảm ơn.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ