Con em được 13 tháng và đang trong quá trình mọc răng. Con mọc 2 răng cửa dưới trước, sau đấy là phải mọc răng cửa trên nhưng lại mọc 1 răng bên cạnh 2 răng cửa dưới. Mọc không theo thứ tự như vậy thì có sao không bác sĩ? Và bây giờ cái lợi của 2 răng cửa trên của con em nó bị màu vàng vàng. Em k biết có phải là do mọc răng hay không nhưng em nhìn kiểu như bị viêm ấy ạ. Như lúc trước mọc răng cửa dưới thì lợi của con có màu trong trong, sau đó chuyển sang màu trắng sữa của răng. Như vậy lợi của con em là bị làm sao ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ