chào bác sĩ.
bé nhà em 30 tuổi. bị hắt sì hơi nhiều quá. nghi bị viêm xoang, giờ làm sao hả bác