Bé nhà em bị xước chỗ da với móng tay. Hôm sau sưng đỏ. Em có đaesp polividine nhưng vẫn thâyd sưng. Bé bị gần 1 tuần rùi ạ. Nhờ bác sỉ xem giúp