Bé nhà em 4t nhưng ăn cơm khá ít, k chịu ăn rau, hiện 15kg là ổn k bs?