Bé nhà e đi ngoài ngày 1 lần có khi 2 hôm mới đi một lần . Bé được hơn 2 tháng rồi . Bé bú hoàn toàn sữa công thức , bé bị đi ngoài ra phân có màu xanh