Chao bác si!be nhà emdược 8thang 20 ngày em thấy bé đi ngoài có 1con giun kim vậy thưa bác si em có cần đưa bé di khám mua thuốc hay em phải làm gì thua bác si tu vấn giúp em! Cảm on bác si va be len can ít lắm co 300g mỗi thang an cháo bú mẹ va sữa ngoảài bình thuong ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ