Do bé bị táo bón em có cho bé ăn nhiều chuối , bé đi phân có nhiều chấm đen như hình cho em hỏi có bị làm sao kh ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ