Do bé bị táo bón em có cho bé ăn nhiều chuối , bé đi phân có nhiều chấm đen như hình cho em hỏi có bị làm sao kh ạ