Lúc đầu bé bị sướt da chảy máu nhẹ, sau 2 ngày bị phồng nước, lỡ ra và lấy lang rộng, và ngứa lema ah, bác xem chỉ cháu với ah

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ