Lúc đầu bé bị sướt da chảy máu nhẹ, sau 2 ngày bị phồng nước, lỡ ra và lấy lang rộng, và ngứa lema ah, bác xem chỉ cháu với ah