Bác sĩ ơi, bé nhà em 6 tháng tuổi tròn. 1 tuần đổ lại đây bé ngủ ban đêm rất ít và hay trằn trọ. Bé đi ngủ từ 20h -00h thì ngủ ngon giấc. Nhưng từ 0h dậy bú đến sáng thì luôn trằn trọc , tay chân đập lên đập xuống, quay sang trái sang phải k ngủ yên được cho đến gần sáng. Như vậy bé em bị sao ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ