Bé em hơn 1 tháng tuổi rồi, từ lúc mấy ngày tuổi đến nay ngày đj vsinh 7-8lân/ngày. Tháng đầu bé tăng 1,3kg. Mỗi lần đj ị cũng hay rướn người, xì hơi. Bé cũng hay giật mình.