E chào bác sĩ! Con e nổi nhiều vết đốm đỏ ở chân tay, bé bị khoảng 2 tuần nay, có sức thuốc mà không thấy bớt, mong bác sĩ giúp cho bé với ạ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ