Bs tư vấn giúp e.Bé nhà e 2 tháng bé không có lưỡi gà vậy sau này có ảnh hưởng đến phát âm của của bé và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé k ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả