Thấy lợi dụng đồ,và có vết như vậy . thì có phải bé nhà e chuẩn bị mọc răng k ạ?

Bé đk gần 8th .e thấy dạo này bé cứ gặm các đồ vật ,k quấy khóc ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ