E cảm ơn ạ. Phần bệnh án chỗ nào vạy. E cảm ơn c . Bé nhà e 10m ạ