Bé nhà e bị sốt 38,2 đó có đi ngoài thi thoảng ho, và ho là nôn
Bé bị sao và cho uống thuốc gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ