Bé nhà e bị sốt 38,2 đó có đi ngoài thi thoảng ho, và ho là nôn
Bé bị sao và cho uống thuốc gì ạ