Em muốn hỏi bé nhà e bị rộp nước ở cánh tay hôm qua rộp xong xịp hôm nay lại lên to ạ