Em muốn hỏi bé nhà e bị rộp nước ở cánh tay hôm qua rộp xong xịp hôm nay lại lên to ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ