- sáng ngủ dậy là đau bụng có khi đang ăn cũng đau xong đang ăn thì bị ụa thi thoảng đau bụng còn kêu đau cả hai bên sườn với đau phần ngực và cổ họng mặc dù đi khám họng không sưng