Bé nhà em 13 tháng khoảng 3 tháng gần đây bé hay bị lên lẹo mắt, mỗi khi lên thường lên 2-3 nốt luôn. Và hay bị tái lại.
Có cách nào điều trị tối ưu triệt để không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ