Bé nhà em hiện nay 2 tháng 11 ngày. Bị loạn khuẩn và đã đc 1 bsi kê đơn cho uống bisepton và men entergromina. Sau khi dùng thuốc đc 5 ngày xét nghiệm lại phân thì giảm từ loạn khuẩn vừa xuống loạn khuẩn nhẹ. Bsi chỉ định uống thêm 2 ngày thuốc nữa thì dừng và tiếp tục uống men. Tuy nhiên sau 1 tuần xét nghiệm lại phân thì lại bị loạn khuẩn vừa.
E mong đc bsi tư vấn và chỉ định đơn thuốc ah