Bé em được 3m20d .bé gái lúc sinh 3.1kg hiện tại 6kg
Người bé lúc nào cũng nóng. Nhất là ở đầu. Mặc dù bé mặc đồ rất thoáng
Hiện bé đang nổi mục trên đầu rất nhiều. Bé vẫn ăn ngủ chơi bình thường
Hằng ngày có tắm lá khổ qua rừng cho bé.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ