bé nhà mình được hơn 6m , có hiện tượng sốt và đi ngoài ngày chục lần , không biết có phải do mọc răng không