Bé nhà em11 tuổi bị u ác của tuyến thượng thận phải.di căn gần giai đoạn 3 l2 .xét nghiệm đã đột biến gen.cháu chưa điều trị hóa chất gì.với tình trạng bệnh như cháu có thể kéo dài được bao lâu ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ