Bé nhà mình 3 tháng 8 ngày, khoảng gần 1 tuần nay bé bị biếng ă trước bé ă hơn 100 ml cữ 2,5 tiếng giờ chỉ được nửa dù mình có giãn cữ 3-4 tiếng