Chào Bác sy . Tên em là hà văn tuyên em bị bưou cô basedow gâ`n mot nam em chua o benh vien noi tiet thai thinh nhung van chua khoi bay gjo em thay co e hoi phinh ra bac sy cho em hoi bay gjo em phai lam the nao tiep tuc dieu tri hay dung thuoc .

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ