1 tuần nay em bị nhói ở cuốn dạ dày và dạ dày thì cồn cào, ăn thì chướng bụng, không tiêu, ưa đói bụng nhưng khi ăn vào thì một lúc sau rất buồn nôn nhưng nôn không được. Bác sĩ cho em hỏi em bị làm sao được không ạ?.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ