E chào bs. Con e hiện tại được 2.5thang tuổi. Cháu khi sinh dc 15 ngày thì bắt đầu mặt lên mụn bọc có nhân trắng đến nay chưa đỡ. Bs tư vấn giúp e cách điều trị với ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ