Bé nhà e 4 tháng bị lang ben quanh cổ đang lây lan lên mặt, thì bôi gì cho hết ạ.