Tôi bị ngạt mũi 2 năm rồi, không bị triệu chứng gì khác ngoài ngạt mũi. Lúc ngạt ,xì không ra cái gì, hoặc ra rất ít vì đờm rất đặc. Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, tại và họng bình thường. Vậy xin hỏi cách chữa a.