Con nhà em lên mụn ở tay dạng rôm sảy, đã tắm và bôi nhiều loại thuốc ko thấy đỡ bao nhiêu, xin hỏi bác sỹ phương pháp điều trị thích hợp