Con nhà em lên mụn ở tay dạng rôm sảy, đã tắm và bôi nhiều loại thuốc ko thấy đỡ bao nhiêu, xin hỏi bác sỹ phương pháp điều trị thích hợp

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ