em là Bệnh nhân F0 có bệnh nền thì ưu tiền điều trị bệnh nền trước hay Covid 19 trước thưa bác sĩ. em bị viêng xoang

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả