em là Bệnh nhân F0 có bệnh nền thì ưu tiền điều trị bệnh nền trước hay Covid 19 trước thưa bác sĩ. em bị viêng xoang