Bs cho e hỏi e bị nổi hột o vùng kín cứng k đau , sau đó nổi o môi lớn hơi ngứa , gần đây bạn trai e cũng nổi là bị sao ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ