E siêu âm tim kết quả k có gì bất thường nhưng khi e đo điện tim tại bv tỉnh thì bs chúanr đoán e bị thiếu máu tim cục bộ cho e 10 ngày thuốc và hẹn 3 tháng sau khám lại e có triệu chứng bị hồi hộp khi suy nghĩ ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ