Thưa bs con e bị mụn trên mặt 2 tháng chưa đỡ ạ. Bs tư vấn giúp e cách điều trị ạ. E cảm ơn!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ