Cháu chào bs 3-4 ngày hôm nay trong họng của cháu ngay cuống lưỡi xuất hiện mụn nổi lên gây cộm và vướng rất khó chịu . Đó là biểu hiện triệu chứng gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ