Vài ngày nay mũi có tình trạng xưng đỏ bên trong có vết lỡ là đâu hiệu bệnh gì vậy bác sỹ

Cảm ơn bác sỹ!

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả