Vài ngày nay mũi có tình trạng xưng đỏ bên trong có vết lỡ là đâu hiệu bệnh gì vậy bác sỹ

Cảm ơn bác sỹ!