Chào bác sĩ, do quan hệ không an toàn nên em phải uống ttkc 2 lần trong 1 tháng, từ đó đến nay kinh em có lại 1 lần, và sau đó chậm 4 tháng đến bây giờ, vậy em phải làm sao để kinh có đều trở lại vậy ạ