Cho e hỏi là em bị gì dạ dày mà ăn cơm hoặc ăn những thứ gì đó no là chứ bị bồi lên , như kiểu muốn nôi ra ấy ạ. Và uống thuốc loại nào sẽ đỡ hơn ạ

Và có cách nào điên f trị tại nhà kg ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ