Bác sĩ ơi ngón tay của em bị dập đã lâu và có 1 sọc đen dài, nó cứ ra màu mà không hết, liệu có cách nào khắc phục không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ