Chào bs

Em thi thoảng hay bị đau nhói lên óc. Trên đỉnh đầu. Ko biết bị sao nhỉ. Khám ơi đâu thì tốt?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ