Chào bs

Em thi thoảng hay bị đau nhói lên óc. Trên đỉnh đầu. Ko biết bị sao nhỉ. Khám ơi đâu thì tốt?