Con em hay bị đi ngoài phân sống, nhầy, botj . Nay đỡ rồi nhưng vẫn đi ngày 3-4lần là bị sao ạ