Em bị khàn giọng và rè giọng do đờm có cách nào trị tại nhà ko ạ lúc ko có đờm thì giọng bị ít lúc có đờm bị như ở trên với ko tự tin vs giọng hát giọng nói

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ