Em bị khàn giọng và rè giọng do đờm có cách nào trị tại nhà ko ạ lúc ko có đờm thì giọng bị ít lúc có đờm bị như ở trên với ko tự tin vs giọng hát giọng nói

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả