bac si oi! cho toi hoi la:
toi bi ho nhieu,dom nhieu, dau o co hong la bi gi a
em cam on a

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ